آموزش نحوه استفاده از دستگاه

شرکت نیکان طب ساسان آموزش کاربران و پاسخگویی به مشکلاتشان را از وظایف مهم خود دانسته و استفاده ی صحیح و کارآمد دستگاه را در گروی آموزش پیوسته و به روز شده ی کاربران عزیز می داند.آموزش نحوه ی استفاده از دستگاه فایبرواسکن طی یک دوره ی 1 الی 3 روزه توسط نماینده ی شرکت اکوسنس در ایران صورت گرفته و گواهینامه ی اختصاصی مربوط به این دوره ی آموزشی که بیان کننده و تصدیق کننده ی آشنایی لازم و کافی کاربر با چگونگی استفاده از دستگاه میباشد،صادر خواهد شد.در صورت ارتقای دستگاه و وجود نیاز آموزش مجدد،تیم های تخصصی خدمات پس از فروش موظفند تا آموزش لازم را به کاربران عزیز ارائه دهند.

کالیبراسیون

با توجه به اهمیت اندازه گیری های صورت گرفته توسط دستگاه فایبرواسکن در تشخیص و درمان بیماران و اطمینان از دقت و صحت عملکرد پروب دستگاه ،لازم است هر 6 ماه یکبار پروب کالیبره شود.کالیبراسیون پروب دستگاه فایبرو اسکن باعث اطمینان خاطر کاربر از عملکرد آن و نتایج بدست آمده از این اندازه گیری می شود.لازم به ذکر است که کالیبراسیون پروب ها توسط نماینده ی رسمی شرکت اکوسنس صورت می گیرد.

سرویس و تعمیرات

تیم های تخصصی خدمات پس از فروش ما در صورت بروز مشکلات احتمالی در خصوص دستگاه فایبرواسکن در صورت نیاز، انتقال قطعات و تعویض و تامین آنها را بر عهده دارند.و با انتقال موارد مشاهده شده به شرکت تولید کننده نسبت به رفع نقص موارد احتمالی اقدام می نمایند.