کنگره بین المللی کبد و گوارش

کنگره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران (IAGH Congress)
شانزدهمین کنگره گوارش و کبد مورخ 18 الی 21 آبان ماه 1395  در تهران به همت انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران برگزار خواهد شد.
این کنگره که با همکاری پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود، هرساله میزبان بسیاری از محققان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور است.
پزشکان علاوه بر دیدار کردن و ارائه ی تحقیقات جدید در زمینه های مختلف گوارش و کبد، ابتکارات تازه در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
همچنین تازه های فناوری و محصولات به روز ایران و جهان، در نمایشگاه این کنگره، به پزشکان و بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
شرکت نیکان طب ساسان به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو در این حوزه، علاوه بر نمایش محصولات جدید در غرفه این شرکت، ورکشاپ های مرتبط با محصولات نیز برگزار خواهد کرد.