news thc7 congress

با همکاری شبکه ی هپاتیت ایران و همچنین حمایت رئیس و سر دبیر این گروه (دکتر سید-موید علویان)، هفتمین کنگره ی بین المللی هپاتیت  در ایران، تهران برگزار می شود.  شرکت نیکان طب ساسان با کمال افتخار  حمایت خود را اعلام کرده و همچنین حضورمان در این عملیات همراه است با معرفی  شرکت های پزشکی پیشرو در جهان می باشد.

در یک همکاری نزدیک بین شبکه هپاتیت ایران (IHN) و انجمن مطالعه و بررسی کبد اروپا (EASL)  اولین روز هفتمین کنگره هپاتیت تهران اختصاص پیدا می کند به سخنرانی های رهبران علمی کبد از اروپا و ایران. دومین روز (EASL) که در (THC7) هفتمین کنگره ی بین المللی هپاتیت  تهران  است که در تاریخ 6 سپتامبر 2017 برگزار می شود، مورد مشاهده ی یک برنامه ی علمی و جامعع متمرکز بر بیماری وایرال بودن هپاتیت و سایر بیماری های کبدی می باشد. میهمانانمان از(EASL)  یافته های بروزشان را از مطالعات هپاتولوژی را مورد ارائه قرار می دهند و  سخنرانان سرشناس کشورمان در مورد تجربیات خود در زمینه مدیریت بیماری های کبدی مورد برسی قرار می دهند .  امیدوار هستیم که شما پزشکان عزیز را در این دیدار پر شکوه ببینیم.